grosz 1536/I, Wilno; odmiana z literą I pod Pogonią, og...

grosz 1536/I, Wilno; odmiana z literą I pod Pogonią, og...
grosz 1536/I, Wilno; odmiana z literą I pod Pogonią, og...
stan zachowania
II
cena wywoławcza
~239 EUR
cena końcowa
~239 EUR
Cena szacunkowa
~299 EUR

monety litewskie, grosz 1536/I, Wilno; odmiana z literą I pod Pogonią, ogon Orła rozłożysty, końcówki napisów LITV/LITVA, na rewersie MONETA MA...; Ivanauskas - nie notuje takiego wariantu napisowego, Tyszkiewicz 7 mk, Kop. 3196 (R3); bardzo ładny, z połyskiem menniczym

Stan zachowania
II

twoje notatki

brak