szeląg 1657, Elbląg; Aw: Monogram Karola Gustawa, w oto...

szeląg 1657, Elbląg; Aw: Monogram Karola Gustawa, w oto...
szeląg 1657, Elbląg; Aw: Monogram Karola Gustawa, w oto...
stan zachowania
I-
cena wywoławcza
480 PLN
cena końcowa
800 PLN
Cena szacunkowa
600 PLN

miasto Elbląg, szeląg 1657, Elbląg; Aw: Monogram Karola Gustawa, w otoku napis CAROL GVST D G R, Rw: Herb miasta Elbląg, w otoku napis SOLIDVS ELBING; AAJ 65 XR, Kop. 9655 (R7), Pfau 494; bardzo rzadki typ monety i pięknie zachowany

Stan zachowania
I-

twoje notatki

brak