Posiłki Polskie, pożyczka na 600 złotych 1.06.1831; num...

Posiłki Polskie, pożyczka na 600 złotych 1.06.1831; num...
Posiłki Polskie, pożyczka na 600 złotych 1.06.1831; num...
stan zachowania
III
cena wywoławcza
~191 EUR
cena końcowa
~203 EUR
Cena szacunkowa
~239 EUR

Powstanie Listopadowe 1830-1831, Posiłki Polskie, pożyczka na 600 złotych 1.06.1831; numeracja 6310; podpis prezesa Głuszyński; Lucow - nie notuje (patrz 199) (R3), Moczydłowski PL7; parokrotnie złamane, oberwany róg, ubytek w prawym dolnym rogu, uzupełniony prawy górny róg, rzadkie

Stan zachowania
III

twoje notatki

brak