plakieta z 1929 roku autorstwa Stefana Rufina Koźbielew...

plakieta z 1929 roku autorstwa Stefana Rufina Koźbielew...
plakieta z 1929 roku autorstwa Stefana Rufina Koźbielew...
stan zachowania
II
cena wywoławcza
~95 EUR
cena końcowa
~527 EUR
Cena szacunkowa
~119 EUR

POLSKA, plakieta z 1929 roku autorstwa Stefana Rufina Koźbielewskiego wykonana w Mennicy Państwowej, Widok Ostrej Bramy w Wilnie z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej oraz sąsiadujących budynków, u dołu WILNO - OSTRA BRAMA; brąz 90 x 60 mm, w lewym dolnym rogu strony głównej herb Kościesza, na stronie odwrotnej punca Mennicy Państwowej, Strzałkowski Plakiety 28

Stan zachowania
II

twoje notatki

brak