1.000 marek 4.04.1918, Kowno, seria A, numeracja 542713...

1.000 marek 4.04.1918, Kowno, seria A, numeracja 542713...
1.000 marek 4.04.1918, Kowno, seria A, numeracja 542713...
stan zachowania
I
cena wywoławcza
~93 EUR
cena końcowa
~152 EUR
Cena szacunkowa
~117 EUR

Darlehnskasse Ost, 1.000 marek 4.04.1918, Kowno, seria A, numeracja 542713, czarne podpisy pod nazwą emitenta; Miłczak K8a, Ros. 471a; mała plamka na dolnym marginesie, ale bez śladów obiegu, wyśmienicie zachowane, banknot w opakowaniu firmy PMG z oceną Choise Uncirculated 64, rzadki w tym stanie zachowania. W okresie I Wojny Światowej na terenach zajętych przez wojska pruskie kosztem Rosji powstała potrzeba wprowadzenia nowej waluty w miejsce powszechnego carskiego rubla. W tym celu Gebiet des Oberbefehlshabers Ost, czyli administracja okupacyjna na terenach od guberni grodzieńskiej aż po front (momentami aż do terenów późniejszej Estonii), wprowadziła pierwszą zastępczą walutę w 1916 roku tzw. ostrubel aby kontrolować przepływ gotówki na tych terenach. Nowe pieniądze nie miały żadnego pokrycia w dewizach ani kruszcu. Kolejna emisja dla tych terenów miała już miejsce w 1918 roku i wprowadzała tzw. ostmarkę. Nowe banknoty zostały uznane w obiegu na terenach nowopowstałych państw: Litwy, Łotwy i Estonii aż do momentu walut narodowych w latach 20. XX wieku. Z racji kilkuletniego obiegu tych baknotów znalezienie ich w tak wyśmienitym stanie zachowania to duża rzadkość.

Stan zachowania
I

twoje notatki

brak