medal o wadze półtalara, 1711; Aw: Postać Augusta II w ...

medal o wadze półtalara, 1711; Aw: Postać Augusta II w ...
medal o wadze półtalara, 1711; Aw: Postać Augusta II w ...
stan zachowania
III+
cena wywoławcza
~187 EUR
cena końcowa
~610 EUR
Cena szacunkowa
~234 EUR

August II Sas 1697-1733, medal o wadze półtalara, 1711; Aw: Postać Augusta II w stroju wikariusza Cesarstwa, z lewej strony na postumencie miecz imitra książęca; Rw: Tarcze herbowe Rzeczypospolitej i Saksonii, u góry AVG•II D•G• REX POL•ET EL•SAX• / VICARIVS / IMP•, z boków tarcz 17-11; Merserburger 1495 (R); srebro, 33.4 mm, 10.80 g; uszkodzenie w tle na rewersie, ciekawy medal opisany u Merseburgera jako srebrna odbitka czterodukatówki

Stan zachowania
III+

twoje notatki

brak