6 dukatów 1655, mennica Salzburg; odmiana średnicy 36 m...

6 dukatów 1655, mennica Salzburg; odmiana średnicy 36 m...
6 dukatów 1655, mennica Salzburg; odmiana średnicy 36 m...
stan zachowania
II
cena wywoławcza
~7 042 EUR
cena końcowa
~7 511 EUR
Cena szacunkowa
~8 802 EUR

Guidobald Graf Thun i Hohenstein 1654-1668, 6 dukatów 1655, mennica Salzburg; odmiana średnicy 36 mm; Aw: Siedmiopolowa tarcza herbowa przedziela datę, powyżej kapelusz biskupi z sześcioma chwostami z każdej strony, GVIDOBALDVS DG ARCHI EPS SALISBVRG SED AP LEG; Rw: Św. Rupert i Św. Wirgiliusz podtrzymujący fasadę katedry, SS RVDBERTVS ET VIRGILIVS PATRONI SALISBVRGENSES; Fr. 770, Zöttl 1746, Probszt - nie notuje; złoto, 20.66 g; bardzo rzadka, efektowna moneta w ładnym stanie zachowania. Wybudowana w latach 1614-1628 barokowa katedra św. Ruperta powstała na miejscu średniowiecznej, wzniesionej w VIII wieku za sprawą św. Wirgiliusza, benedyktyńskiego biskupa. Tak naprawdę więc katedra w Salzburgu ma dwóch patronów, dlatego też obaj znaleźli się na rewersie monety. W Katedrze św. Ruperta w Salzburgu ochrzczony został między innymi Wolfgang Amadeus Mozart

Stan zachowania
II

twoje notatki

brak