półtorak 1619, Wilno; odmiana z herbem Wadwicz (Krzyszt...

półtorak 1619, Wilno; odmiana z herbem Wadwicz (Krzyszt...
półtorak 1619, Wilno; odmiana z herbem Wadwicz (Krzyszt...
stan zachowania
I-/II+
cena wywoławcza
~235 EUR
cena końcowa
~270 EUR
Cena szacunkowa
~294 EUR

monety litewskie, półtorak 1619, Wilno; odmiana z herbem Wadwicz (Krzysztofa Naruszewicza, wielkiego podskarbiego litewskiego w latach 1618-1631) na końcu napisu otokowego na awersie, na rewersie odmiana napisowa MON NOVA (3) MAGNI D L; Górecki W.19.4.f (R4), Ivanauskas 4SV11-1 (R), Kop. Z.III.W. 1222 (R6), Tyszkiewicz 15 mk; bardzo ładny i rzadki

Stan zachowania
I-/II+

twoje notatki

brak