talar 1632, Jičín; Aw: Popiersie delikatnie zwrócone w ...

talar 1632, Jičín; Aw: Popiersie delikatnie zwrócone w ...
talar 1632, Jičín; Aw: Popiersie delikatnie zwrócone w ...
stan zachowania
III+
cena wywoławcza
~9 411 EUR
cena końcowa
~14 117 EUR
Cena szacunkowa
~11 764 EUR

Albrecht von Wallenstein 1623-1634, talar 1632, Jičín; Aw: Popiersie delikatnie zwrócone w prawo, wokoło napis ALBERT·D·G·DVX·MEGA / znak menniczy lew (mincerz Sebastian Steinmüller) / FRID·ET·SAG·PR·VAN; Rw: Wielopolowa tarcza herbowa z księstwami i miastami niemieckimi oraz herbem rodziny von Wallenstein, wokoło wieniec zakończony u dołu orderem Złotego Runa, w otoku COM:SVE:DO:ROS - :ET·STARGAR:163Z; Dav. 3455, Donebauer 4011, Nohejlova-Pratova 50; srebro 28.83 g; stara patyna, drobna wada krążka na obrzeżu, ale bardzo rzadka i efektowna moneta. Albrecht von Wallenstein był jednym z najwybitniejszych wodzów wojny trzydziestoletniej. Dorobił się on podczas walk dużego majątku co zaowocowało dobrymi kontaktami z cesarzem Ferdynandem II (Albrecht udzielał często cesarzowi pożyczek na działania militarne). W 1622 roku cesarz nadał Wallensteinowi tytuł palatyna, a następnie hrabiego. W 1624 roku cesarz ustanowił ziemie Wallensteina Księstwem Frýdlantu. Księstwo obejmowało niemal 1/4 ówczesnych Czech i było od cesarza niezależne.

Stan zachowania
III+

twoje notatki

brak