WCN
STAROŻYTNOŚĆ 38
ŚREDNIOWIECZE 162
POLSKA NOWOŻYTNA 463
Zygmunt I Stary 1506-1548 55
Zygmunt II August 1545-1572 43
Henryk Walezy 1573-1575-1589 1
Gdańsk w oblężeniu 1577 2
Stefan Batory 1576-1586 38
Zygmunt III Waza 1587-1632 103
Władysław IV Waza 1632-1648 4
Jan Kazimierz 1649-1668 17
Jan III Sobieski 1674-1696 7
August II 1697-1733 13
August III 1733-1763 27
Stanisław August Poniatowski 1764-1795 23
Monety zaboru pruskiego - Prusy Południowe 1
Księstwo Warszawskie 1807-1815 11
Monety w oblężeniu Zamościa 3
Królestwo Polskie - Aleksander I 1815-1825 i Mikołaj I 1825-1855 15
Powstanie Listopadowe 1830-1831 5
Wolne Miasto Kraków 1835 5
Monety zaboru rosyjskiego - Mikołaj I 1825-1855 i Aleksander II 1855-1881 13
Monety niemieckich władz okupacyjnych bite dla terenów wschodnich 1
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
II Rzeczpospolita 1918-1939 53
Wolne Miasto Gdańsk 7
Getto Łódź 2
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 - monety próbne 14
MONETY PAŃSTW HISTORYCZNIE ZWIĄZANYCH Z POLSKĄ 62
MONETY DOMINIALNE i WOJSKOWE 14
LITERATURA NUMIZMATYCZNA 7
BANKNOTY 214
PAPIERY WARTOŚCIOWE 20
MEDALE 66
PLAKIETY 3
ORDERY ODZNACZENIA ODZNAKI 21
VARIA 5
MONETY ZAGRANICZNE 69

52 aukcja WCN

keyboard_arrow_right
Sort:
Show:
Prices: 1 - refresh
Next category
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_up
+