WCN
STAROŻYTNOŚĆ 38
ŚREDNIOWIECZE 162
POLSKA NOWOŻYTNA 463
MONETY PAŃSTW HISTORYCZNIE ZWIĄZANYCH Z POLSKĄ 62
MONETY DOMINIALNE i WOJSKOWE 14
LITERATURA NUMIZMATYCZNA 7
BANKNOTY 214
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
POLSKA 210
Insurekcja kościuszkowska 1794 23
Księstwo Warszawskie 1807-1815 7
Królestwo Polskie 1815-1866 2
Powstanie listopadowe 1831-1832 1
Królestwo Polskie 1815-1866 3
Powstanie listopadowe 1831-1832 1
Powstanie Styczniowe 1863-1864 6
Generalne Gubernatorstwo Warszawskie 1915-1918 8
II Rzeczpospolita Polska 1918-1939 68
Bony okresu II Wojny Światowej 1939-1945 19
Bank Polski na emigracji 1939-1945 12
Polska powojenna 1944-1952 49
III Rzeczpospolita Polska 1989- 5
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 4
Bony dominialne i zastępcze 2
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
ROSJA 4
PAPIERY WARTOŚCIOWE 20
MEDALE 66
PLAKIETY 3
ORDERY ODZNACZENIA ODZNAKI 21
VARIA 5
MONETY ZAGRANICZNE 69

52 aukcja WCN

keyboard_arrow_right
Sort:
Show:
Prices: 1 - refresh
Wait...
Next category
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_up
+