WCN
STAROŻYTNOŚĆ 19
ŚREDNIOWIECZE 177
POLSKA 598
Zygmunt I Stary 1506-1648 37
Zygmunt II August 1545-1572 29
Henryk Walezy 1573-1575-1589 1
Gdańsk w oblężeniu 1577 2
Stefan Batory 1576-1586 60
Zygmunt III Waza 1587-1632 272
Władysław IV Waza 1632-1648 6
Jan II Kazimierz Waza 1649-1668 35
Jan III Sobieski 1674-1696 7
August II 1697-1733 14
August III 1733-1763 20
Kajetan Sołtyk 1715-1788, książę siewierski, biskup kijowski i krakowski 1
Stanisław August Poniatowski 1764-1795 38
Księstwo Warszawskie 1807-1815 5
Monety w oblężeniu Zamościa 1813 1
Królestwo Kongresowe Aleksander I 1815-1825 i Mikołaj I 1825-1855 6
Powstanie Listopadowe 1830-1831 9
Wolne Miasto Kraków 1835 1
monety zaboru rosyjskiego Mikołaj I 1825-1855 i Aleksander II 1855-1881 14
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
II Rzeczpospolita Polska 1918-1939 27
Wolne Miasto Gdańsk 3
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Getto Łódź 6
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 4
MONETY PAŃSTW HISTORYCZNIE ZWIĄZANYCH Z POLSKĄ 51
MONETY DOMINIALNE i ZASTĘPCZE 4
MONETY WOJSKOWE 2
BANKNOTY 108
PAPIERY WARTOŚCIOWE 19
MEDALE 51
PLAKIETY 2
ORDERY i ODZNACZENIA 4
ODZNAKI 37
MONETY ZAGRANICZNE 128

55 aukcja WCN

keyboard_arrow_right
Sort:
Show:
Prices: 1 - refresh
keyboard_arrow_up
+