WCN
STAROŻYTNOŚĆ 19
ŚREDNIOWIECZE 177
POLSKA 598
MONETY PAŃSTW HISTORYCZNIE ZWIĄZANYCH Z POLSKĄ 51
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Księstwo Kurlandii 2
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
POMORZE 4
Filip II 1606-1618 1
Bogusław XIV 1620-1637 1
Karol X Gustaw 1654-1660 1
Karol XI 1660-1697 1
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
PRUSY KSIĄŻĘCE 11
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
SAKSONIA 1
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
ŚLĄSK 32
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Arcybiskupstwo trewirskie 1
MONETY DOMINIALNE i ZASTĘPCZE 4
MONETY WOJSKOWE 2
BANKNOTY 108
PAPIERY WARTOŚCIOWE 19
MEDALE 51
PLAKIETY 2
ORDERY i ODZNACZENIA 4
ODZNAKI 37
MONETY ZAGRANICZNE 128
keyboard_arrow_up
+