Advanced search Advanced search
349954

Polska, 60. rocznica powrotu oo. Paulinów na Węgry, 1994, Warszawa

AU
add Your note 
Lot description
Grade: AU
Reference: MMP 94/126, Paszkowycz 105/94 (nie notuje w tombaku srebrzonym)

Polska
III Rzeczpospolita Polska (od 1989)

Aw: Kartusz z herbem Paulinów, niżej 1934–1994, SZEŚĆDZIESIĄTA ROCZNICA POWROTU oo. PAULINÓW NA WĘGRY, Rw: Ukoronowany Orzeł, na jego piersi obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, niżej herb Węgier i daty 1939 - 1945, na skrzydłach postacie oraz napisy BEATA HEDVIGIS - BEATUS EUSEBIUS / REGINA POLONIÆ - ET HUNGARIÆ - ORA PRO - NOBIS, na łapach daty 1934 - 1951 - 1989 - 1994, medal projektu Stanisławy Wątróbskiej-Frindt

tombak srebrzony i oksydowany, 70.1 mm, 120.76 g, nakład 100 sztuk, niewielkie uszkodzenia obrzeża

Auction
E-aukcja 528: Papiery wartościowe, banknoty, monety złote, antyczne, średniowieczne, polskie, zagraniczne, medale.
gavel
Date
18 August 2022 CEST/Warsaw
date_range
Start price
4 EUR
Grade
AU
Hammer price
16 EUR
Overbid
428%
Views: 35 | Favourites: 3
Auction

WCN

E-aukcja 528: Papiery wartościowe, banknoty, monety złote, antyczne, średniowieczne, polskie, zagraniczne, medale.
Date
18 August 2022 CEST/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
10.00%
Bid increments
  1
  > 1
  10
  > 2
  50
  > 5
  200
  > 10
  500
  > 20
  1 000
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Terms and Conditions
 1. Opisy pozycji są podane w dobrej wierze a autentyczność przedmiotów jest zagwarantowana chyba, że stwierdzono w opisie, iż jest inaczej.
 2. Cena wywoławcza pozycji stanowi od 50% do 90% ceny szacunkowej, ustalonej przez WCN.
 3. Do wylicytowanej ceny WCN dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 10% kwoty wylicytowanych pozycji. Opłata zawiera podatek VAT.
 4. WCN zastrzega sobie prawo do odwołania oferty licytującego.
 5. Uczestniczący w aukcji online jest zobowiązany po wygraniu licytacji opłacić wylicytowany przedmiot wybraną wcześniej formą płatności, dostepną w formularzu przystąpienia do aukcji, w terminie 7 dni od daty zakończenia aukcji. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje, że WCN będzie pobierać odsetki za każdy dzień zwłoki. Istnieje możliwość zmiany terminu zapłaty w wyniku umowy pomiędzy WCN a klientem.
 6. Ceny pozycji na aukcji rosną według następujących stopni przebicia:
  min - max: przebicia
  1 - 10: 1
  10 - 50: 2
  50 - 200: 5
  200 500: 10
  500 - 1 000: 20
  1 000 - 2 000: 50
  2 000 - 5 000: 100
  5 000 - 10 000: 200
  10 000 - 20 000: 500
  20 000 - 50 000: 1 000
  50 000 - 100 000: 2 000
  powyżej 100 000: 5 000
 7. Wszystkie kwoty podane są w PLN [zł]
 8. Miejscem rozstrzygania wszelkich sporów jest Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy.
 9. Moc prawną ma polski tekst regulaminu.
 10. Przystąpienie do aukcji online jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
About the Auction


FAQ
About the Seller
WCN
Contact
Warszawskie Centrum Numizmatyczne Marek Kondrat
room
ul. Hoża 43/49 / 6
00-681 Warszawa
phone
+48 22 625 67 97
public
Opening hours
Monday
10:00 - 18:00
Tuesday
10:00 - 18:00
Wednesday
10:00 - 18:00
Thursday
10:00 - 18:00
Friday
10:00 - 18:00
Saturday
Closed
Sunday
Closed
keyboard_arrow_up