Zakończone aukcje

73 aukcja WCN

data
16 Listopada 2019
rozpoczęcie
10:0072 aukcja WCN

data
11 Maja 2019
rozpoczęcie
10:0071 aukcja WCN

data
17 Listopada 2018
rozpoczęcie
09:3070 aukcja WCN

data
21 Kwietnia 2018
rozpoczęcie
09:3069 aukcja WCN

Hotel Novotel
ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa

9:30 - 14:00 pozycje 1-456
15:00 - 19:00 pozycje 457-916

data
25 Listopada 2017
rozpoczęcie
09:3068 aukcja WCN

data
13 Maja 2017
rozpoczęcie
09:0067 aukcja WCN

Hotel Novotel
ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa

data
26 Listopada 2016
rozpoczęcie
09:0066 aukcja WCN

data
10 Września 2016
rozpoczęcie
09:0064 i 65 aukcja WCN

Hotel Novotel
ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa

data
14 Maja 2016
rozpoczęcie
09:0063 aukcja WCN

data
27 Lutego 2016
rozpoczęcie
09:0062 aukcja WCN

Hotel Novotel
ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa

data
07 Listopada 2015
rozpoczęcie
09:0061 aukcja WCN

Aukcja stacjonarna w internecie (bez sali)

9:00 do 19:00

data
12 Września 2015
rozpoczęcie
09:0060 aukcja WCN

Hotel Novotel
ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa

data
25 Kwietnia 2015
rozpoczęcie
09:0059 aukcja WCN

Aukcja stacjonarna w internecie (bez sali)

9:00 do 19:00

data
14 Lutego 2015
rozpoczęcie
09:0058 aukcja WCN

Hotel Novotel
ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa

data
08 Listopada 2014
rozpoczęcie
09:00